Protestantse Kerk "De Brabantse Olijfberg"
vpkb Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
   
Home
Kerkblad BAND
Predikanten
Kerkelijk centrum
Kosterij
Kringen
Oecumene
feest: 400 jaar
Fotogalerij-en

Predikanten ?

Er zijn er maar liefst 4, waarvan 2 rechtstreeks in dienst van onze kerk:

 

De gemeentepredikant: ds. J.P.Neels, geb. 1955, te Vlaardingen (Nederland)


Postadres:Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
Tel.: 03 7072992
e-mail: neelslos@gmail.com

Na bijna dertig jaar werkzaam geweest te zijn in de Protestantse kerk van Nederland, ben ik sinds mei 2010 predikant van de Protestantse kerk Antwerpen Noord. Ik vind het boeiend om binnen de brede oecumene van deze tijd te werken in een kerk, in een stad vol geschiedenis, waar christenen vanuit alle delen van de wereld de gemeente vormen. Het raakt me dat deze kerk in de verte een voortzetting is van die kleine groep gelovigen, die in de 16e eeuw voortrekkers waren van de Reformatie. Onze kerk voert nog met enige trots de oude naam van het consistorie van toen: de Brabantse Olijfberg.
Eerder was ik predikant in:
Nigtevecht (1982-1988),
Emmen Bargeres (1988-1993),
en Zaandam (1983 Ė 2010), Paaskerk / Oostzijderkerk


De stadspredikant: Dominee Ina Koeman

Zij woont in het centrum van Antwerpen. Zij werkt voor de gezamelijke Antwerpse Protestantse Kerken op het raakvlak van kerk en stad. Zo is zij nauw betrokken bij het Protestants Sociaal Centrum (P.S.C.). Een begeleidingscommissie bestaande uit afgevaardigden van de 5 Protestantse gemeenten in Antwerpen en het PSC begeleidt dit diaconaal-missionair werk.
-Commissie stadspredikant

 

 

De haven-pastor : Pastor Marc Schippers


De havenpastor bezoekt schepen om de bemanningen welkom te heten en gastvrijheid, geestelijke zorg, en ook materiŽle hulp aan te bieden wanneer er nood heerst aan boord.
De havenpastor is een gedeelde opdracht tussen VPKB (Verenigde Protestantse Kerk BelgiŽ) en het BISS (British International Sailor's Society).
Een verdere toelichting vindt u op volgende links :
- Havenpastoraat
- Antwerp Seafarers' Centre

 

   
Home ] contactinfo ] Kerkelijk leven ] Kerkdiensten ] Organisatie ] Kerkgebouw ] Brabantse Olijfberg ] Walcker orgel ] Cultuurpatrimonium ] Bezinning ] ANBI ]