Protestantse Kerk "De Brabantse Olijfberg"
vpkb Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
   
Home
bouwhistorie
Voorhal
Kerkzaal
houtwerk
2012 - werken

Het Kerkgebouw

Onze kerk is een "oude dame" (1615) en soms ziet ze er geweldig uit, soms verraadt ze haar leeftijd. In 2012 ging ze even door de knieŽn... Door een grondige schoring van de wankele gedeelten en een gedegen bescherming rond de glasramen is het gevaar voorlopig bezworen. Kort daarna werd fase 1 van het restauratiedossier goedgekeurd en tweede helft 2014 kon de restauratie van de voorgevel incl. glasraam dan eindelijk beginnen.

Hier een aantal startpunten om iets over de bewogen geschiedenis van het kerkgebouw te weten te komen:

 

Geheel terecht is dit gebouw door Monumenten & Landschappen geklasseerd. Naast het stadsbestuur komt ook de Vlaamse Gemeenschap ons te hulp bij het bewaren van dit gebouw. De totale restauratie (na de gevel volgt het koor, dan de zijmuur en het dak en nog veel later ooit hopen we: het interieur) komt uit op ong. Ä 2.000.000. Het Antwerps stadsbestuur heeft het bouwheerschap op zich genomen. Uw geld is daarbij meer dan welkom ...

Elke gift,- hoe klein ook-, helpt ons bij de restauratie van de kerk. U kan uw giften storten op rekeningnummer 000-0149877-12 t.n.v. Protestantse Kerk Antwerpen-Noord (met vermelding 'restauratie kerk'). Of voor Nederland op Postbank 9227989.

Waarom zou u dat doen... ?  Wel deze kerk is een echte 'herinneringsplek' voor Antwerpen. Heel veel lijnen uit de bewogen geschiedenis van deze stad komen hier samen. Sporen hebben ze nagelaten. Je moet ze alleen zien.

 

   
Home ] contactinfo ] Kerkelijk leven ] Kerkdiensten ] Organisatie ] [ Kerkgebouw ] Brabantse Olijfberg ] Walcker orgel ] Cultuurpatrimonium ] Bezinning ] ANBI ]