Protestantse Kerk "De Brabantse Olijfberg"
vpkb Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
   
Home
Up
bouwhistorie
Voorhal
Kerkzaal
houtwerk
2012 - werken

Kerkzaal en concertruimte

De lange éénbeukige kerk bestaat uit verschillende delen
 
Bij het binnentreden komt men eerst in de stemmige hal : statige zuilen ondersteunen de geschilderde gewelven (oorspronkelijk - 1905 - met nog veel meer oog kleurschakeringen dan heden zichtbaar is). Deze hal is ontworpen als ontvangstruimte voor gasten bij plechtige vieringen. Bij concerten kunnen staanders met kaarsen zorgen voor een feëeriek uitzicht. Hoge dubbele eiken deuren geven toegang tot de kerkzaal: links en rechts zijn er 15 banken (per bank 8-10 personen). Dit brengt de capaciteit op 250 à 300 toehoorders. Door de deuren te openen kan de narthex bij de kerkzaal getrokken worden.
 
  Vooraan in de kerk bevindt zich het altaar met daarvoor een ruim podium: 60mē en 2 treden hoger dan het kerkschip. Hier kan gemakkelijk een koor plaats nemen, al dan niet vergezeld van een orkest. Ook een buffetpiano is aanwezig. In de zoldering zijn sterke lampen aanwezig, maar men bereikt een veel stemmigere sfeer dank zij de enorme lusters met kaarslampen die in de middengang hangen. Een geluidsinstallatie met mengpaneel is beschikbaar.
 
 

Achteraan de kerk, vinden we het oksaal. Ook dit is ongeveer 60 m² groot, en biedt eveneens plaats aan koor met solisten (en begeleiding). Daar bevindt zich ook het majestueuse Walcker orgel. Dit dateert uit 1905 en en volledig werkend [zie orgelpagina]. Het orgelfront kan verlicht worden door een reeks professionele theaterspots.

De eiken banken bezitten een uniek mechanisme, waardoor de rug van de bank eenvoudig kan omgedraaid worden : zo kunnen de toehoorders zowel naar voren kijken (richting altaar) als naar achter (richting orgel.

 

De akoestiek van de kerkzaal is geprononceerd en klinkt warm. Dit wordt geapprecieerd door de koren en solisten die de kerk huren om te repeteren, alsook om er concerten en uitvoeringen in te geven.

Uiteraard kan de kerkzaal in de winter verwarmd worden.

 
   
Home ] contactinfo ] Kerkelijk leven ] Kerkdiensten ] Organisatie ] Kerkgebouw ] Brabantse Olijfberg ] Walcker orgel ] Cultuurpatrimonium ] Bezinning ] ANBI ]