Protestantse Kerk "De Brabantse Olijfberg"
vpkb Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
   
Home
bouwhistorie
Voorhal
Kerkzaal
houtwerk
2012 - werken

Kerkgebouw - voorportaal

In de inkomhal van de kerk valt direkt de mozaÔekvloer op met centraal het zgn. Christus-monogram : chi-ro.

De Griekse hoofdletters 'chi' en 'ro' (X=ch en P=r), zijn de eerste twee letters van het Griekse woord: Χριστος: Christus
 

 
  In de muur aan de binnenkant van de voorgevel (als u binnenkomt, links) zien we de gedenksteen uit 1821 (inwijding van de kerk als protestantse kerk) met de volgende inscriptie:

aeDes aDnVnCIato saCrae ChrIsto
serVatorI DonIs regIIs restaVratae

dat is:

Dit gebouw, toegewijd aan Christus, de aangekondigde Redder, (is) gerestaureerd met koninklijke geschenken.

 

Wanneer we de chronogrammen in de Latijnse tekst optellen (D=500, C=100, V=5, I=1), komen we tot het jaartal 1821, het jaar van de Protestantse inwijding. Beter is te spreken van de herinwijding, ook omdat de tekst zelf - adnvnciato - refereert aan de voormalige zusters Annuntiaten die hier hun klooster hadden. De "koninklijke geschenken" verwijzen naar de financiŽle steun ontvangen van de Koning WIllem I.

Meer info daarover vindt u op de pagina over het kerkgebouw

 

   
Home ] contactinfo ] Kerkelijk leven ] Kerkdiensten ] Organisatie ] Kerkgebouw ] Brabantse Olijfberg ] Walcker orgel ] Cultuurpatrimonium ] Bezinning ] ANBI ]