Protestantse Kerk "De Brabantse Olijfberg"
vpkb Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen

BE19 0000 1498 7712 (Bank van de Post)

Up ] contactinfo ] Kerkelijk leven ] Kerkdiensten ] Organisatie ] Kerkgebouw ] Brabantse Olijfberg ] Walcker orgel ] Cultuurpatrimonium ] Bezinning ] [ ANBI ]

Verplichte gegevens in verband met de erkenning als ANBI (giften vanuit Nederland zijn aftrekbaar)

 

ANBI vermelding

ANBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Protestantse Kerk van Anwerpen-Noord is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De beschikking is door de belastingdienst aan de bestuursraad afgegeven op 20 februari 2015

 

Naam

officiŽle naam: Protestantse Kerk van Antwerpen-Noord (VPKB)

alternatieve naam: Protestantse kerk of gemeente "De Brabantse Olijfberg"

 

RSIN (fiscaal nummer)

823979647
 

Contactadres
Lange Winkelstraat 5

2000 Antwerpen

03-7072992
 

Doelstelling en Beleidsplan
Naast de doelstelling van een protestantse geloofsgemeenschap (dienen, vieren, delen) heeft de kerkgemeenschap ook als doel om de historische waarde van de plek (gebouw en omgeving) te valoriseren.

Zie hiervoor de visietekst van de bestuursraad

 

Bestuurssamenstelling

De kerk wordt bestuurd door de kerkeraad voor geestelijke zaken. De materiŽle belangen worden behartigd door de bestuursraad. De meest actuele samenvatting van beide raden vindt u hier

 

Activiteiten
De activiteiten die plaatsvinden worden jaarlijks gebpubliceerd in een jaarverslag. Maandelijks verschijnen ze in het kerkblad dat online raadpleegbaar>

 

FinanciŽle verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Kerk zijn openbaar en worden jaarlijks gecontroleerd door het bestuur van de Stad Antwerpen, de Provinciegourverneur en het bureau van de Synode van de Verenigde Protestantse Kerk.

De huidige geloofsgemeenschap is qua aantal klein, superdivers en financieel niet draagkrachtig. Het gebouw een historisch pand met hoge kosten. Samengevatte exploitatierekening 2014: