Protestantse Kerk "De Brabantse Olijfberg"
vpkb Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
  informatie is achterhaald (2016)... zie nu https://wp.protestantsekerkantwerpennoord.be/contact-2/
Home
contactinfo
Kerkelijk leven
Kerkdiensten
Organisatie
Kerkgebouw
Brabantse Olijfberg
Walcker orgel
Cultuurpatrimonium
Bezinning
ANBI

Contact Informatie
Protestantse Kerk van Antwerpen-Noord  (VPKB)
Lange Winkelstraat 5
2000 Antwerpen

Predikant:
Ds. Hans Neels

Postadres: Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
neelslos@gmail.com
Tel : 03 7072992

Koster:
Sander van Langevelde
Lange Winkelstraat 3, 2000 Antwerpen
Sandervanlangevelde@outlook.com

0468 481348Scriba:
Lida Blommaert
lida.blom@telenet.be

Diaconie:
Elisabeth Berger
annebeth237@gmail.com

Tel: 0031 115707025

Stadspredikant:
Ds. Ina Koeman
Guldensporenstraat 18, 2140 Borgerhout
inakoeman@hotmail.com

Tel : 03 2367476