Protestantse Kerk "De Brabantse Olijfberg"
vpkb Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
   
Herinneringsraam

Kerkgebouw - koor en glasramenHierboven ziet u (met toestemming) een foto uit het restauratiedossier dat glasrestauratrice mw. Carola Van den Wijngaert opstelde... Stemmiger en mystieker kan een kerk niet zijn. Voor dit licht moet u wel vroeg op...

Kunt u zich voorstellen, dat tot 1905 het koor verduisterd was en deze glasvensters dichtgemetseld waren? Hier was een balustrade gebouwd, met daarop het orgel. Het is dankzij de Lutherse restauratie uit begin 20ste eeuw, dat de kerk weer in haar oorsponkelijke glorie is hersteld. Dit immers: de aandacht naar het 'koor' trekken, het altaar, is de basis van deze voormalige kloosterkerk. Centraal in de kerk staat een houten altaar met een echte tafel ervoor (De Lutherse liturgie is conceptueel wel hetzelfde als de roomskatholieke, maar de sacramentstheologie is toch ook heel anders), waarop een opengeslagen bijbel ligt: de gelovige gemeenschap komt samen om Brood en Wijn te delen en Gods Woord te horen. De prominent aanwezige preekstoel (links) vestigt er nog eens de aandacht op dat dat Woord verkondigd moet worden. Rechts bij de muur staat een prachtig marmeren doopvont.

Centraal boven het koor staat Christus. Het is geen gekruisigde Jezus, maar de opgestane levende Heer, die Zijn handen uitnodigend opent voor iedereen. (zie onderaan de pagina voor een indruk). Bij klaarlichte dag zien we naast deze Jezusfiguur de vier evangelisten verschijnen.

Marcus


Voor veel betere foto's, zie de website van de conservatrice:
mw
. Carola Van den Wijngaert

De buitenste gebrandschilderde ramen symboliseren de twee Protestantse sacramenten: avondmaal en (kinder)doop. In de Protestantse kerk fungeren alleen die handelingen als sacrament, die in het Evangelie vermeld worden als handelingen van Christus zelf. Deze twee sacramenten vinden we terug in de houten avondmaalstafel met beker en broodschaal. De gemeente viert hier staande in een kring maandelijks de tafelgemeenschap. Onder het venster van het ‘laat de kinderen tot Mij komen’ staat het reedsgenoemde witmarmeren doopvont, waarboven vroeger nog een messing-koperen 'deksel' zweefde (via een ingenieuze ophanging).

Doop
Avondmaal: détails
Johannes   Lukas Mattheüs

De glasvensters zijn gemaakt door de firma Hochreiter & Geyer, gevestigd in Zurenborg. Het geheel, incl de glas-in-lood vensters, zijn tijdens de renovatie begin deze eeuw in de kerk geplaatst. Zij getuigen van de Lutherse invloed, samenhangend met de toenmalige kapitaalkrachtige Duitse gemeenteleden, die deze ramen sponsorden. De 5 koorvensters werden 'gestiftet' door dhr. en mw. Böcking, de beide grote zijvensters (doop & avondmaal) door dhr. en mw. W. Scheibler. De vensters bij de orgelgalerij: het grote herinneringsvenster door Frau A. Schüll en de zijvensters door resp. dhr. C. Friz en dhr. Fr. Hessel. De (in)wijding gebeurde successievelijk vanaf zondag Laetare tot zondag 4 augustus. (jaarverslag 1907: ) Door giften van dhrn. E. Krumbholtz  en Fr. Speth zijn de overige zijvensters met eenvoudige versies van gekleurd glas-in-lood voorzien.

Meer info over sommige sponsors vindt u op de pagina: schenkers van de glasramen

 

   

Home ] contact ]