Protestantse Kerk "De Brabantse Olijfberg"
vpkb Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
   
Home
Diaconie
Stadspredikant
P.S.C.
Havenpastoraat

De stadspredikant : Ds. Ina Koeman


Zij woont in het centrum van Antwerpen. Zij werkt voor de gezamelijke Antwerpse Protestantse Kerken op het raakvlak van kerk en stad. Zo is zij nauw betrokken bij het Protestants Sociaal Centrum (P.S.C.). Een begeleidingscommissie bestaande uit afgevaardigden van de 5 Protestantse gemeenten in Antwerpen en het PSC begeleidt dit diaconaal-missionair werk.

In 2009 is het twintig jaar geleden dat de eerste stadspredikant van de VPKB in Antwerpen aan het werk ging. Gerben Hoogterp werkte 6,5 jaar lang creatief en met veel inzet aan dit nieuwe project. Zijn opvolgster, Ina Koeman, zette het voort. In het boekje 20 jaar stadspredikantschap kunt U lezen over de ontwikkeling van dit missionair diaconale werk.

Hieronder nog enkele teksten uit haar pen

Deze foto staat als symbool voor haar visie op het werk in de stad.
 

“Er is de veelkleurigheid en – geurigheid van het werken met mensen in de stad. Er is het geketend zijn aan de eigen geschiedenis, de eigen karaktertrekken, aan de structurele oorzaken van onrecht en armoede, maar er is ook het verzet daartegen en proberen mensen aan elkaar te schakelen in netwerken… Er is de trap: soms moeilijk begaanbaar, toch treetje voor treetje naar boven en juichend het doel bereiken, maar ook af en toe es flink naar beneden vallen. Er is de kilte van ondoordringbare muren, van onontvankelijke mensen, maar ook de koelte van een zachte bries, het zien van de lijntjes in het gezicht van de ander. Er zijn de goede woorden, geschreven op kleine papiertjes, gefluisterd op zachte momenten, geweend in verdrietige uren, gejuicht op de blijde dagen. Kortom gezegend zijn!”

teksten:

Geweld te boven komen (start vredesweek)
Lourdes
Ze hebben er is het mes ingezet
Amos in KMS

 

   
Home ] contactinfo ] Kerkelijk leven ] Kerkdiensten ] Organisatie ] Kerkgebouw ] Brabantse Olijfberg ] Walcker orgel ] Cultuurpatrimonium ] Bezinning ] ANBI ]