Protestantse Kerk "De Brabantse Olijfberg"
vpkb Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
   
Home
Diaconie
Stadspredikant
P.S.C.
Havenpastoraat

Diaconie

De diaconie is de "dienst" of hulpverlening van de kerk. Zij staat steeds open voor mensen met sociale, materiële of financiële problemen. Samen proberen we een oplossing hiervoor te zoeken. Binnen de kerkenraad zijn enkele diakenen (gekozen vrijwilligers) speciaal voor dit werk toegerust.

Om de werking van de Diaconie te ondersteunen, werd een VZW opgericht : "Vrienden van de diakonie Antwerpen".

Diaken mw. E. Berger is hiervoor verantwoordelijk. Zij is te bereiken via email op: annebeth@telenet.be

Giften kunnen gestort worden op volgende rekening : 068-2169475-97.

   
Home ] contactinfo ] Kerkelijk leven ] Kerkdiensten ] Organisatie ] Kerkgebouw ] Brabantse Olijfberg ] Walcker orgel ] Cultuurpatrimonium ] Bezinning ] ANBI ]